Зареждане на стартерни батерии /акумулатори/

Фирмата разполага със:

1. Зарядно устройство за стартерни батерии с възможност за включване на 6V батерия, 12V батерия или две последователно свързани 12V батерии. При нормален заряд се достига напрежение 2,5V / клетка, а при поддържащ заряд се достига напрежение 2,35V / клетка. Поддържащият режим е подходящ за поддържане на акумулаторите в готовност без да се получава газоотделяне - захранване на охранителни системи, агрегати, оперативни захранвания. Автоматично спира заряда при достигане необходимото напрежение .
Зарядният ток е стабилизиран и се регулира плавно от 0 до 20А. Притежава защита за обратно включване, термозащита и защита за нискоразредена батерия. Притежава звукова сигнализация за обратно включване на батерията.

 

2. Товарна вилка - Уредът служи за тестване под товар на оловно-киселинни стартерни батерии/акумулатори/ за автомобили. Има възможност за избор на ток на натоварване 150А , 300А, 450А или 600А. На празен ход може да се ползва като цифров волтметър за проверка на генератора на автомобила.

3. Рефрактометър - Измерва състоянието на електролита на акумулатора и температурата на замръзване на антифриза. За измерване на антифриза са предвидени две скàли - според производствената характеристика - Етилен гликол или Пропилен гликол. Не е необходимо всяко измерване на гъстотата да се преизчислява в зависимост от температурата на антифриза.